National anthem of Belgium: La Brabançonne

The Belgian national anthem was written by Jenneval (Louis-Alexandre Dechet) and composed by François Van Campenhout.

O dierbaar België, O heilig land der Vaad'ren, Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze ad'ren, Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken; Wees immer uzelf en ongeknecht, Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken, Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

Belgium National symbols

⏪ Back to the national symbols of Belgium

What is Belgium known for?

Belgium is known for beer, waffles, chocolate, and its national football team, the Red Devils

Where is Belgium located?

Neighbours of Belgium

Questions & Answers about Belgium

Compare Belgium with other countries

with

Compare Belgium with its neighbours

Guess the Flags Quiz