National anthem of Sweden: Du gamla, du fria

The Swedish national anthem was written by Richard Dybeck and composed by (Folk Tune).

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, ???? Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. ???? Du tronar på minnen från fornstora da'r, då ärat Ditt namn flög över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. ???? Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. ???? Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land, dig trohet till döden vill jag svära. Din rätt skall jag värna med håg och med hand, ???? din fana, högt den bragderika bära. ???? Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd för Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter Dig ej, mot allt i en värld ???? Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. ????

Sweden National symbols

⏪ Back to the national symbols of Sweden

What is Sweden known for?

Sweden is known for its breathtaking natural landscapes and snow-covered forests

Where is Sweden located?

Neighbours of Sweden

Questions & Answers about Sweden

Compare Sweden with other countries

with

Compare Sweden with its neighbours

Guess the Flags Quiz