National anthem of Sweden: Du gamla, du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, 𝄆 Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 𝄇Du tronar på minnen från fornstora da'r, då ärat Ditt namn flög över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. 𝄆 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. 𝄇Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land, dig trohet till döden vill jag svära. Din rätt skall jag värna med håg och med hand, 𝄆 din fana, högt den bragderika bära. 𝄇Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd för Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter Dig ej, mot allt i en värld 𝄆 Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. 𝄇

No official motto
Motto of Sweden

Who is the national founder of Sweden?

Who is the national poet of Sweden?

When is the national day of Sweden?

What is the national animal of Sweden?

What is the ethnicity of Sweden?

What is the national dish of Sweden?

What is the national dance of Sweden?

What is the national emblem / coat of arms of Sweden?

What is the religion of Sweden?

What is the ISO-4217 of Sweden?

What is the domain extension of Sweden?

What is the national monument of Sweden?

What is the national anthem of Sweden?

What is the national fruit of Sweden?

What is the national flower of Sweden?

What is the national colors of Sweden?

What is the national language of Sweden?

What is the national sports of Sweden?

What is the national tree of Sweden?

What is the national bird of Sweden?

What is the national currency of Sweden?

What is the country code of Sweden?

What is the capital city of Sweden?

What is the national airline of Sweden?

What is the national drink of Sweden?

What is the national instrument of Sweden?

What is the national dress of Sweden?

What is the national hero of Sweden?

What is the national mausoleum of Sweden?

What is the nationality of Sweden?

What is the driving side of Sweden?

What is the date format of Sweden?

What is the total area of Sweden?

What is the timezone of Sweden?

What is the national football team of Sweden?

What is the tourism slogan of Sweden?

What is the literacy rate of Sweden?

What is the average elevation of Sweden?

What is the coastline of Sweden?

What type of plugs and sockets are used in Sweden?

What are the emergency telephone numbers of Sweden?

What is the alternative name of Sweden?

What is the mythical creature of Sweden?

What is the national government of Sweden?

Who is the president of Sweden?

Who is the prime minister of Sweden?

Subscribe to Symbol Hunt!