National anthem of Romania: Deșteaptă-te, române

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte, La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume Triumfător în lupte, un nume de Traian! Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine, Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne, Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii! Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, Româna națiune, ai voștri strănepoți, Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, „Viața-n libertate ori moarte!” strigă toți. Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate Și oarba neunire la Milcov și Carpați! Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate, Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați! O mamă văduvită de la Mihai cel Mare Pretinde de la fii-și azi mână d-ajutori, Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare, În astfel de pericul s-ar face vânzători! De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă, Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, Când patria sau mama, cu inima duioasă, Va cere ca să trecem prin sabie și foc! N-ajunse iataganul barbarei semilune, A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim; Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim! N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie, Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm; Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm! Români din patru unghiuri, acum ori niciodată Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri! Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată Prin intrigă și silă, viclene uneltiri! Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină, Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

No official motto
Motto of Romania

Who is the national founder of Romania?

Who is the national poet of Romania?

When is the national day of Romania?

What is the national animal of Romania?

What is the ethnicity of Romania?

What is the national dish of Romania?

What is the national dance of Romania?

What is the national emblem / coat of arms of Romania?

What is the religion of Romania?

What is the ISO-4217 of Romania?

What is the domain extension of Romania?

What is the national monument of Romania?

What is the national anthem of Romania?

What is the national fruit of Romania?

What is the national flower of Romania?

What is the national colors of Romania?

What is the national language of Romania?

What is the national sports of Romania?

What is the national tree of Romania?

What is the national bird of Romania?

What is the national currency of Romania?

What is the country code of Romania?

What is the capital city of Romania?

What is the national airline of Romania?

What is the national drink of Romania?

What is the national instrument of Romania?

What is the national dress of Romania?

What is the national hero of Romania?

What is the national mausoleum of Romania?

What is the nationality of Romania?

What is the driving side of Romania?

What is the date format of Romania?

What is the total area of Romania?

What is the timezone of Romania?

What is the national football team of Romania?

What is the tourism slogan of Romania?

What is the literacy rate of Romania?

What is the average elevation of Romania?

What is the coastline of Romania?

What type of plugs and sockets are used in Romania?

What are the emergency telephone numbers of Romania?

What is the alternative name of Romania?

What is the mythical creature of Romania?

What is the national government of Romania?

Who is the president of Romania?

Who is the prime minister of Romania?

Subscribe to Symbol Hunt!