National anthem of North Macedonia: Denes nad Makedonija

The Macedonian national anthem was written by Vlado Maleski and composed by Todor Skalovski.

Прва строфа: Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата! ???? Македонците се борат, за своите правдини! ???? Втора строфа: Не плачи Македонијо мајко мила, Крени глава гордо, високо, ???? Старо, младо, машко и женско, На нозе се кренало! ???? Трета строфа: Одново сега знамето се вее, на Крушевската Република! ???? Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански! ???? Четврта строфа: Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници! ???? Македонија слободна, слободно живее! ????

North Macedonia National symbols

⏪ Back to the national symbols of North Macedonia

What is North Macedonia known for?

North Macedonia is known for being the second most mountainous country in the world

Where is North Macedonia located?

Neighbours of North Macedonia

Questions & Answers about North Macedonia

Compare North Macedonia with other countries

with

Compare North Macedonia with its neighbours

Guess the Flags Quiz