National anthem of Kyrgyzstan: National Anthem of the Kyrgyz Republic

The Kyrgyzstani national anthem was written by Djamil Sadykov, Eshmambet Kuluev and composed by Nasyr Davlesov, Kalyi Moldobasanov.

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар, Элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп, Сактап келди биздин ата-бабалар. Кайырма: Алгалай бер, кыргыз эл, Азаттыктын жолунда. Өркүндөй бер, өсө бер, Өз тагдырың колуңда. II Байыртадан бүткөн мүнөз элиме, Досторуна даяр дилин берүүгө. Бул ынтымак эл бирдигин ширетип, Бейкуттукту берет кыргыз жерине. III Аткарылып элдин үмүт, тилеги, Желбиреди эркиндиктин желеги. Бизге жеткен ата салтын, мурасын, Ыйык сактап урпактарга берели. Кайырма Chorus

Kyrgyzstan National symbols

⏪ Back to the national symbols of Kyrgyzstan

What is Kyrgyzstan known for?

Kyrgyzstan is known for the Tien Shan mountain range and the historic silk road

Where is Kyrgyzstan located?

Neighbours of Kyrgyzstan

Questions & Answers about Kyrgyzstan

Compare Kyrgyzstan with other countries

with

Compare Kyrgyzstan with its neighbours

Guess the Flags Quiz