National anthem of Lithuania: Tautiška giesmė

The Lithuanian national anthem was written by Vincas Kudirka and composed by Vincas Kudirka.

Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia. Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės, Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos, Lietuvos Vienybė težydi!

Lithuania National symbols

⏪ Back to the national symbols of Lithuania

What is Lithuania known for?

Lithuania is known for Stelmuze Oak which is more than 1500 years old and holds the record of being the oldest oak tree in Europe

Where is Lithuania located?

Neighbours of Lithuania

Questions & Answers about Lithuania

Compare Lithuania with other countries

with

Compare Lithuania with its neighbours

Guess the Flags Quiz