National anthem of Isle of Man: Arrane Ashoonagh Vannin

The Manx national anthem was written by William Henry Gill (English), John J. Kneen (Manx) and composed by Traditional.

O Halloo nyn ghooie, O Chliegeen ny s'bwaaie Ry gheddyn er ooir aalin Yee, Ta dt' Ardstoyl Reill Thie Myr Barrool er ny hoie Dy reayl shin ayns seyrsnys as shee. Tra Gorree yn Dane Haink er traie ec y Lhane Son Ree Mannin v'eh er ny reih 'S va creenaght veih Heose Er ny chur huggey neose Dy reill harrin lesh cairys as graih Ren nyn ayryn g'imraa Va Nooghyn shenn traa Yn Sushtal dy Hee fockley magh Shegin yeearree peccoil Myr far aileyn Vaal, Ve er ny chur mow son dy bragh. Vec ooasle yn Theihll Ayns creoighys tooilleil Ta traaue ooir as faarkey, Gow cree Ny jarrood yn fer mie Ta coadey 'n lught-thie Ren tooilleil liorish Logh Galilee. D'eiyr yn sterrym noon as noal Yn baatey beg moal Fo-harey hug Eh geay as keayn Trooid ooilley nyn ghaue Ta'n Saualtagh ec laue Dy choadey nyn Vannin veg veen. Lhig dorrinyn bra Troggal seose nyn goraa As brishey magh ayns ard arrane Ta nyn groink aalin glass Yn vooir cummal ass As coadey lught-thie as shioltane. Nyn Ellan fo-hee Cha boir noidyn ee Dy bishee nyn eeastyn as grine Nee'n Chiarn shin y reayll Voish strieughyn yn theihll As crooinnagh lesh shee 'n ashoon ain. Lhig dooin boggoil bee, Lesh annym as cree, As croghey er gialdyn yn Chiarn; Dy vodmayd dagh oor, Treishteil er e phooar, Dagh olk ass nyn anmeenyn 'hayrn.

Isle of Man National symbols

⏪ Back to the national symbols of Isle of Man

What is Isle of Man known for?

Isle of Man is known for its natural beauty, and rolling hills

Where is Isle of Man located?

Neighbours of Isle of Man

Questions & Answers about Isle of Man

Compare Isle of Man with other countries

with

Compare Isle of Man with its neighbours

Guess the Flags Quiz