kalmykia

Demonym(s) of Kalmykia:
Kalmyk

Motto of Kalmykia

State location

Guess the Flags Quiz

Copy Symbols →

Easy copy and paste symbols

State Flag of Kalmykia