National anthem of Rwanda: Rwanda Rwacu

Rwanda rwacu, Rwanda gihugu cyambyaye, Ndakuratana ishyaka n'ubutwali. Iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu, Nshimira Abarwanashyaka bazanye Repubulika idahinyuka. Bavandimwe b'uru Rwanda rwacu twese Nimuhaguruke, Turubumbatire mu mahoro, mu kuri, Mu bwigenge no mu bwumvikane. Impundu ni zivuge mu Rwanda hose, Repubulika yakuye ubuhake, Ubukolonize bwagiye nk'ifuni iheze. Shinga umuzi Demokarasi Waduhaye kwitorera abategetsi. Banyarwanda: abakuru Namwe abato mwizihiye u Rwanda, Turubumbatire mu mahoro, mu kuri, Mu bwigenge no mu bwumvikane. Bavukarwanda mwese muvuze impundu, Demokarasi yarwo iraganje. Twayiharaniye rwose twese uko tungana. Gatutsi, Gatwa na Gahutu Namwe Banyarwanda bandi mwabyiyemeje, Indepandansi twatsindiye Twese hamwe tuyishyikire, Turubumbatire mu mahoro, mu kuri, Mu bwigenge no mu bwumvikane. Nimuze dusingize Ibendera ryacu. Arakabaho na Perezida wacu. Barakabaho abaturage b'iki Gihugu. Intego yacu Banyarwanda Twishyire kandi twizane mu Rwanda rwacu. Twese hamwe, twunge ubumwe Nta mususu dutere imbere ko, Turubumbatire mu mahoro, mu kuri, Mu bwigenge no mu bwumvikane

Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu - Unity, Work, Patriotism
Motto of Rwanda

Who is the national founder of Rwanda?

Who is the national poet of Rwanda?

When is the national day of Rwanda?

What is the national animal of Rwanda?

What is the ethnicity of Rwanda?

What is the national dish of Rwanda?

What is the national dance of Rwanda?

What is the national emblem / coat of arms of Rwanda?

What is the religion of Rwanda?

What is the ISO-4217 of Rwanda?

What is the domain extension of Rwanda?

What is the national monument of Rwanda?

What is the national anthem of Rwanda?

What is the national fruit of Rwanda?

What is the national flower of Rwanda?

What is the national colors of Rwanda?

What is the national language of Rwanda?

What is the national sports of Rwanda?

What is the national tree of Rwanda?

What is the national bird of Rwanda?

What is the national currency of Rwanda?

What is the country code of Rwanda?

What is the capital city of Rwanda?

What is the national airline of Rwanda?

What is the national drink of Rwanda?

What is the national instrument of Rwanda?

What is the national dress of Rwanda?

What is the national hero of Rwanda?

What is the national mausoleum of Rwanda?

What is the nationality of Rwanda?

What is the driving side of Rwanda?

What is the date format of Rwanda?

What is the total area of Rwanda?

What is the timezone of Rwanda?

What is the national football team of Rwanda?

What is the tourism slogan of Rwanda?

What is the literacy rate of Rwanda?

What is the average elevation of Rwanda?

What is the coastline of Rwanda?

What type of plugs and sockets are used in Rwanda?

What are the emergency telephone numbers of Rwanda?

What is the alternative name of Rwanda?

What is the mythical creature of Rwanda?

What is the national government of Rwanda?

Who is the president of Rwanda?

Who is the prime minister of Rwanda?

Subscribe to Symbol Hunt!