National anthem of Turkmenistan: State Anthem of Turkmenistan

Janym gurban saňa, erkana ýurdum Mert pederleň ruhy bardyr könülde. Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur Baýdagyň belentdir dünýän önünde.Halkyň guran baky beýik binasy Berkarar döwletim, jigerim–janym. Başlaryň täji sen, diller senasy Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!Gardaşdyr tireler, amandyr iller Owal–ahyr birdir bizin ganymyz. Harasatlar almaz, syndyrmaz siller Nesiller döş gerip gorar şanymyz.Halkyň guran baky beýik binasy Berkarar döwletim, jigerim–janym. Başlaryň täji sen, diller senasyDünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Independence, Neutrality, Stability! - Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Berkararlyk!
Motto of Turkmenistan

Who is the national founder of Turkmenistan?

Who is the national poet of Turkmenistan?

When is the national day of Turkmenistan?

What is the national animal of Turkmenistan?

What is the ethnicity of Turkmenistan?

What is the national dish of Turkmenistan?

What is the national dance of Turkmenistan?

What is the national emblem / coat of arms of Turkmenistan?

What is the religion of Turkmenistan?

What is the ISO-4217 of Turkmenistan?

What is the domain extension of Turkmenistan?

What is the national monument of Turkmenistan?

What is the national anthem of Turkmenistan?

What is the national fruit of Turkmenistan?

What is the national flower of Turkmenistan?

What is the national colors of Turkmenistan?

What is the national language of Turkmenistan?

What is the national sports of Turkmenistan?

What is the national tree of Turkmenistan?

What is the national bird of Turkmenistan?

What is the national currency of Turkmenistan?

What is the country code of Turkmenistan?

What is the capital city of Turkmenistan?

What is the national airline of Turkmenistan?

What is the national drink of Turkmenistan?

What is the national instrument of Turkmenistan?

What is the national dress of Turkmenistan?

What is the national hero of Turkmenistan?

What is the national mausoleum of Turkmenistan?

What is the nationality of Turkmenistan?

What is the driving side of Turkmenistan?

What is the date format of Turkmenistan?

What is the total area of Turkmenistan?

What is the timezone of Turkmenistan?

What is the national football team of Turkmenistan?

What is the tourism slogan of Turkmenistan?

What is the literacy rate of Turkmenistan?

What is the average elevation of Turkmenistan?

What is the coastline of Turkmenistan?

What type of plugs and sockets are used in Turkmenistan?

What are the emergency telephone numbers of Turkmenistan?

What is the alternative name of Turkmenistan?

What is the mythical creature of Turkmenistan?

What is the national government of Turkmenistan?

Who is the president of Turkmenistan?

Who is the prime minister of Turkmenistan?

Subscribe to Symbol Hunt!