National anthem of Turkmenistan: State Anthem of Turkmenistan

The Turkmen national anthem was written by (Collectively) and composed by Veli Mukhatov.

Janym gurban saňa, erkana ýurdum Mert pederleň ruhy bardyr könülde. Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur Baýdagyň belentdir dünýän önünde. Halkyň guran baky beýik binasy Berkarar döwletim, jigerim–janym. Başlaryň täji sen, diller senasy Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym! Gardaşdyr tireler, amandyr iller Owal–ahyr birdir bizin ganymyz. Harasatlar almaz, syndyrmaz siller Nesiller döş gerip gorar şanymyz. Halkyň guran baky beýik binasy Berkarar döwletim, jigerim–janym. Başlaryň täji sen, diller senasy Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Turkmenistan National symbols

⏪ Back to the national symbols of Turkmenistan

What is Turkmenistan known for?

Turkmenistan is known for its large gas reserves

Where is Turkmenistan located?

Neighbours of Turkmenistan

Questions & Answers about Turkmenistan

Compare Turkmenistan with other countries

with

Compare Turkmenistan with its neighbours

Guess the Flags Quiz