National anthem of Seychelles: Koste Seselwa

The Seychellois national anthem was written by David François Marc André, George Charles Robert Payet and composed by David François Marc André, George Charles Robert Payet.

Sesel ou menm nou sel patri. Kot nou viv dan larmoni. Lazwa, lanmour ek lape. Nou remersye Bondye. Preserv labote nou pei. Larises nou losean. En leritaz byen presye. Pour boner nou zanfan. Reste touzour dan linite. Fer monte nou paviyon. Ansanm pou tou leternite. Koste Seselwa!

Seychelles National symbols

⏪ Back to the national symbols of Seychelles

What is Seychelles known for?

Seychelles is known for being one of the best scuba diving destinations, beautiful beaches, and UNESCO World Heritage Sites

Where is Seychelles located?

Questions & Answers about Seychelles

Compare Seychelles with other countries

with

Compare Seychelles with its neighbours

Guess the Flags Quiz