National anthem of Seychelles: Koste Seselwa

The Seychellois national anthem was written by David François Marc André, George Charles Robert Payet and composed by David François Marc André, George Charles Robert Payet.

Sesel ou menm nou sel patri. Kot nou viv dan larmoni. Lazwa, lanmour ek lape. Nou remersye Bondye. Preserv labote nou pei. Larises nou losean. En leritaz byen presye. Pour boner nou zanfan. Reste touzour dan linite. Fer monte nou paviyon. Ansanm pou tou leternite. Koste Seselwa!

What is Seychelles known for?

Seychelles is known for One of the Best Scuba Diving Destinations

Where is Seychelles located?

Questions & Answers

Compare Seychelles with other countries

with

Compare Seychelles with its neighbours

Guess the Flags Quiz

Seychelles National symbols

✅ View all the national symbols of Seychelles

Whose flag is it?

  Score: 0