National anthem of Kiribati: Teirake kaaini Kiribati

Teirake kaaini Kiribati, Anene ma te kakatonga, Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata nako. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata. Reken te kabaia ma te rau, Ibuakoia kaain abara, Bon reken te nano ae banin, Ma te i-tangitangiri naba. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa i eta abara. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa abara. Ti butiko ngkoe Atuara, Kawakinira ao kairira, Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi. Kakabaia ara Tautaeka, Ma ake a makuri iai. Kakabaia ara Tautaeka, Ma aomata ni bane.

Kiribati

Who is the national founder of Kiribati?

Who is the national poet of Kiribati?

When is the national day of Kiribati?

What is the national animal of Kiribati?

What is the ethnicity of Kiribati?

What is the national dish of Kiribati?

What is the national dance of Kiribati?

What is the national emblem / coat of arms of Kiribati?

What is the religion of Kiribati?

What is the ISO-4217 of Kiribati?

What is the domain extension of Kiribati?

What is the national monument of Kiribati?

What is the national anthem of Kiribati?

What is the national fruit of Kiribati?

What is the national flower of Kiribati?

What is the national colors of Kiribati?

What is the national language of Kiribati?

What is the national sports of Kiribati?

What is the national tree of Kiribati?

What is the national bird of Kiribati?

What is the national currency of Kiribati?

What is the country code of Kiribati?

What is the capital city of Kiribati?

What is the national airline of Kiribati?

What is the national drink of Kiribati?

What is the national instrument of Kiribati?

What is the national dress of Kiribati?

What is the national hero of Kiribati?

What is the national mausoleum of Kiribati?

What is the nationality of Kiribati?

What is the driving side of Kiribati?

What is the date format of Kiribati?

What is the total area of Kiribati?

What is the timezone of Kiribati?

What is the national football team of Kiribati?

What is the tourism slogan of Kiribati?

What is the literacy rate of Kiribati?

What is the average elevation of Kiribati?

What is the coastline of Kiribati?

What type of plugs and sockets are used in Kiribati?

What are the emergency telephone numbers of Kiribati?

Subscribe to Symbol Hunt!