National anthem of Kiribati: Teirake kaaini Kiribati

Teirake kaaini Kiribati, Anene ma te kakatonga, Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata nako. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata. Reken te kabaia ma te rau, Ibuakoia kaain abara, Bon reken te nano ae banin, Ma te i-tangitangiri naba. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa i eta abara. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa abara. Ti butiko ngkoe Atuara, Kawakinira ao kairira, Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi. Kakabaia ara Tautaeka, Ma ake a makuri iai. Kakabaia ara Tautaeka, Ma aomata ni bane.

What are the Kiribati known for?

Kiribati is known for World class flyfishing, great scuba diving, and astounding seabird wildlife

Where is Kiribati located?

Questions & Answers

Compare Kiribati with other countries

with

Compare Kiribati with its neighbours

    Whose flag is it?

      Score: 0

    Subscribe to Symbol Hunt!