National anthem of Kiribati: Teirake kaaini Kiribati

The Micronesian national anthem was written by Urium Tamuera Ioteba and composed by Urium Tamuera Ioteba.

Teirake kaaini Kiribati, Anene ma te kakatonga, Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata nako. Tauaninne nte raoiroi, Tangiria aomata. Reken te kabaia ma te rau, Ibuakoia kaain abara, Bon reken te nano ae banin, Ma te i-tangitangiri naba. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa i eta abara. Ma ni wakina te kabaia, Ma n neboa abara. Ti butiko ngkoe Atuara, Kawakinira ao kairira, Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi. Kakabaia ara Tautaeka, Ma ake a makuri iai. Kakabaia ara Tautaeka, Ma aomata ni bane.

Kiribati National symbols

⏪ Back to the national symbols of Kiribati

What is Kiribati known for?

Kiribati is known for its excellent fly fishing, great scuba diving, and astounding seabird wildlife

Where is Kiribati located?

Questions & Answers about Kiribati

Compare Kiribati with other countries

with

Compare Kiribati with its neighbours

Guess the Flags Quiz