Ogoni people Symbols

Ogoni people State Information

Languages Ogoni language
Language family N/A
Predominant Religion Christianity
Population 500,000
Homeland Ogoniland
States Nigeria

State symbols of Ogoni people 👇

Coming soon..

Flag of Ogoni people