National anthem of Philippines: Lupang Hinirang

Bayang magiliw, Perlas ng silanganan, Alab ng puso Sa dibdib mo’y buhay.Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil.Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal.Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning; Ang bituin at araw niya, kailan pa ma’y di magdidilim.Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo; Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi, Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa - "For God, for the people, for nature and for the country"
Motto of Philippines

Who is the national founder of Philippines?

Who is the national poet of Philippines?

When is the national day of Philippines?

What is the national animal of Philippines?

What is the ethnicity of Philippines?

What is the national dish of Philippines?

What is the national dance of Philippines?

What is the national emblem / coat of arms of Philippines?

What is the religion of Philippines?

What is the ISO-4217 of Philippines?

What is the domain extension of Philippines?

What is the national monument of Philippines?

What is the national anthem of Philippines?

What is the national fruit of Philippines?

What is the national flower of Philippines?

What is the national colors of Philippines?

What is the national language of Philippines?

What is the national sports of Philippines?

What is the national tree of Philippines?

What is the national bird of Philippines?

What is the national currency of Philippines?

What is the country code of Philippines?

What is the capital city of Philippines?

What is the national airline of Philippines?

What is the national drink of Philippines?

What is the national instrument of Philippines?

What is the national dress of Philippines?

What is the national hero of Philippines?

What is the national mausoleum of Philippines?

What is the nationality of Philippines?

What is the driving side of Philippines?

What is the date format of Philippines?

What is the total area of Philippines?

What is the timezone of Philippines?

What is the national football team of Philippines?

What is the tourism slogan of Philippines?

What is the literacy rate of Philippines?

What is the average elevation of Philippines?

What is the coastline of Philippines?

What type of plugs and sockets are used in Philippines?

What are the emergency telephone numbers of Philippines?

What is the alternative name of Philippines?

What is the mythical creature of Philippines?

What is the national government of Philippines?

Who is the president of Philippines?

Who is the prime minister of Philippines?

Subscribe to Symbol Hunt!