National anthem of Philippines: Lupang Hinirang

The Filipino national anthem was written by José Palma and composed by Julián Felipe.

Bayang magiliw, Perlas ng silanganan, Alab ng puso Sa dibdib mo’y buhay. Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning; Ang bituin at araw niya, kailan pa ma’y di magdidilim. Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo; Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi, Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

What are the Filipino known for?

Philippines is known for Beautiful beaches

Where is Philippines located?

Neighbours of Philippines

Questions & Answers

Compare Philippines with other countries

with

Compare Philippines with its neighbours

Whose flag is it?

  Score: 0

Subscribe to Symbol Hunt!