National anthem of Philippines: Lupang Hinirang

The Filipino national anthem was written by José Palma and composed by Julián Felipe.

Bayang magiliw, Perlas ng silanganan, Alab ng puso Sa dibdib mo’y buhay. Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning; Ang bituin at araw niya, kailan pa ma’y di magdidilim. Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo; Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi, Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Philippines National symbols

⏪ Back to the national symbols of Philippines

What is Philippines known for?

Philippines is known for its beautiful beaches

Where is Philippines located?

Neighbours of Philippines

Questions & Answers about Philippines

Compare Philippines with other countries

with

Compare Philippines with its neighbours

Guess the Flags Quiz