National anthem of Cook Islands: Te Atua Mou E

The Cook Islanders national anthem was written by Tepaeru Te Rito and composed by Thomas Davis.

Te Atua mou ē Ko koe rāi te pū O te pā 'enua ē. 'Akarongo mai I tō mātou nei reo Tē kāpiki atu nei. Pāruru mai I a mātou nei 'Omai te korona mou Kia ngāteitei Kia vai rāi te aro'a |: O te pā 'enua ē. :|

Cook Islands National symbols

⏪ Back to the national symbols of Cook Islands

What is Cook Islands known for?

Cook Islands is known for its limestone caves, beautiful beaches, and abundance of marine life

Where is Cook Islands located?

Neighbours of Cook Islands

Questions & Answers about Cook Islands

Compare Cook Islands with other countries

with

Compare Cook Islands with its neighbours

Guess the Flags Quiz