National anthem of Albania: Himni i Flamurit

Rreth flamurit të përbashkuar Me një dëshirë e një qëllim, Të gjith' atij duke u betuar Të lidhim besën për shpëtim. 𝄆 Prej lufte veç ai largohet Që është lindur tradhëtor, Kush është burrë nuk frigohet, Por vdes, por vdes si një dëshmor! 𝄇[a] Në dorë armët do t'i mbajmë, Të mbrojmë atdheun në çdo kënd, Të drejtat tona ne s'i ndajmë; Këtu armiqtë s'kanë vënd! 𝄆 Se Zoti vetë e tha me gojë Që kombe shuhen përmbi dhe, Po Shqipëria do të rrojë; Për të, për të luftojmë ne! 𝄇 O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë Tek ti betohemi këtu Për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë, Për nder' edhe lavdimn e tu. 𝄆 Trim burrë quhet dhe nderohet Atdheut kush iu bë therror. Përjetë ai do të kujtohet Mbi dhe, nën dhe si një shenjtor

Who is the national founder of Albania?

Who is the national poet of Albania?

When is the national day of Albania?

What is the national animal of Albania?

What is the ethnicity of Albania?

What is the national dish of Albania?

What is the national dance of Albania?

What is the national emblem / coat of arms of Albania?

What is the religion of Albania?

What is the ISO-4217 of Albania?

What is the domain extension of Albania?

What is the national monument of Albania?

What is the national anthem of Albania?

What is the national fruit of Albania?

What is the national flower of Albania?

What is the national colors of Albania?

What is the national language of Albania?

What is the national sports of Albania?

What is the national tree of Albania?

What is the national bird of Albania?

What is the national currency of Albania?

What is the country code of Albania?

What is the capital city of Albania?

What is the national airline of Albania?

What is the national drink of Albania?

What is the national instrument of Albania?

What is the national dress of Albania?

What is the national hero of Albania?

What is the national mausoleum of Albania?

What is the nationality of Albania?

What is the driving side of Albania?

What is the date format of Albania?

What is the total area of Albania?

What is the timezone of Albania?

What is the national football team of Albania?

What is the tourism slogan of Albania?

What is the literacy rate of Albania?

What is the average elevation of Albania?

What is the coastline of Albania?

What type of plugs and sockets are used in Albania?

What are the emergency telephone numbers of Albania?

What is the alternative name of Albania?

Subscribe to Symbol Hunt!